Részvételi nyilatkozat

A Bethesda Gyermekkórház számára a … (továbbiakban: Szervező) által szervezett „500 év 500 km a gyermekekért! Mozgasd meg a Lelked!” elnevezésű sportesményre (továbbiakban: Rendezvény) történő regisztrációval elfogadom az alábbi feltételeket:

  • A Rendezvényen saját felelősségemre veszek részt.
  • A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők felkészületlensége miatt bekövetkező semmilyen kárért, illetve bármilyen harmadik személy által okozott balesetért és/vagy sérülésért.
  • Sérülés és/vagy ruházatom/személyes tárgyaim megrongálódása esetén kártérítési igénnyel nem élek a Szervező felé.
  • Egészségi állapotom és felkészültségem megfelel a Rendezvényen való részvételnek.
  • A Rendezvényen tudatmódosító szerekkel (alkohol, kábítószer stb.) nem élek.
  • A programok változtatásának jogát a Szervező fenntartja.
  • A regisztrált résztvevők alapvető frissítéséről a Szervező gondoskodik.
  • A Rendezvényre való csatlakozással elfogadom, hogy rólam fotók és videók készülhetnek a Rendezvény során, amelyekkel a Szervező rendelkezik, illetve azokat harmadik személynek is rendelkezésére bocsáthatja.
  • A regisztráció az alábbi nyilatkozatok elfogadását is jelenti:
  • Hozzájárulok, hogy a regisztrációnál megadott adataimat a Szervező nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg kifejezetten nem kezdeményezem az adataim törlését. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Szervező az értesítésem és beleegyezésem nélkül nem adja át harmadik fél részére, kivéve, ha arra jogszabály kötelezi.

A Rendezvényre történő regisztrációval és a fenti rendelkezéseket magamra nézve kötelezőként fogadom el, azok tartalmával egyetértek.